Instalatér - Topenář - Plynař

» Ceník Instalatéři
Ceník instalatérských, topenářských a plynařských prací Cena
Zakázky - běžné práce na základě objednávky, realizované následující, nebo další dny
- práce technika (pouze první pracovní hodina) 990,- Kč
- práce technika (každá další započatá hodina) 690,- Kč
- technické prohlídky a odborné konzultace 980,- Kč
- doprava po Praze (paušál) 590,- Kč
- nástup technika (paušál) 390,- Kč
- parkovné v placených zónách 80,- Kč/hod
- doprava mimo Prahu 19,- Kč/km
Zakázky realizované urgentně do 24 hodin od objednávky vč. SO, NE a svátků:
- havarijní výjezd (v tomto případě není účtován nástup technika) 1000,- Kč
- příplatek k základní ceně za práci technika do 50%
Čištění kanalizace - použití mechanizace (vždy se připočítává práce technika, doprava, popř. havarijní výjezd:
- čištění bytových odpadů do dn 50 - bytové rozvody od 160,- Kč/m
- čištění bytových odpadů do dn 110 - WC a domovní stoupačky od 190,- Kč/m
- čištění ležatých odpadů od dn 125 - kanalizační přípojky, hlavní ležaté potrubí od 250,- Kč/m
- kamerový průzkum od 200,- Kč/m

Ceník je platný do 1. 1. 2022

Ceny neobsahují DPH, DPH je účtováno dle zákona